WS 02: Claude PISCITELLI "Reportage Event-photographie"

 

INSCRIPTIONS (max. 40 personnes)

Veuillez vous inscrire par le formulaire suivant:

 

 

De Claude ass keen onbeschriwwent Blat hei zu Lëtzebuerg an dir hutt ganz sécher schonn dat eent oder anert Bild vun him gesinn.

An dësem Reportage erzielt hien iech wéi hien schafft, mat wéi engem Material an Equipement. Ganz sécher huet hien och e puer Anekdoten vu sengen Erliefnisser ronderëm d‘Bühnen an op den Events parat, dat ganzt ënnermoolt mat spektakulären Fotoen.

Et gëtt iech ganz sécher net langweileg him nozelauschteren.

Wann dir schonn ëmmer wësse wollt wat virun a wärend engem Event geschitt, mellt iech w.e.g. un, de Claude freet sech iech an 2 Stonnen en Abléck a seng Aarbecht ze ginn.


 

NOM, Prénom
 
E-Mail
LOCALITE
Code de sécurité
S'il vous plaît, entrez le code de sécurité dans la case ci-dessus (protection anti-spam). 

Date: samedi, le 29 juin 2019 de 16:00 à 18:00 hr.

Prix: 10 € (à payer après avoir reçu la facture)


Avertissement 

sur l'application de l'RGPD sur le traitement de vos donnéées personnelles.