WS 03: Claude PISCITELLI "Workflow"

 

INSCRIPTIONS (max. 40 personnes)

Veuillez vous inscrire par le formulaire suivant:

 

 

Fotoe maachen ass dat eent, aus enger gudder Foto eng mega Foto maachen, ass dat anert.

De Claude weist iech wéi hien schafft, vum Plangen iwwert Fotograféieren an d‘Verschaffen vun de Biller bis hin zum Archivéieren an Backup.

Hien weist iech et unhand vun äre Biller, déi dir z.B am Laf vum Samschden op der Fête de la Photographie gemeet hutt, wéi een dës am Lightroom verschafft, live, wou dir gesitt wat di verschidden Astellungen sinn an dir natierlech och Froe stelle kënnt!

Och heifir kënnt dir iech mat eisem Formulär umellen.


 

NOM, Prénom
 
E-Mail
LOCALITE
Code de sécurité
S'il vous plaît, entrez le code de sécurité dans la case ci-dessus (protection anti-spam). 

Date: dimanche, le 30 juin 2019 de 10:00 à 12:00 hr.

Prix: 10 € (à payer après avoir reçu la facture)


Avertissement 

sur l'application de l'RGPD sur le traitement de vos donnéées personnelles.